PRÓXIMAS ACTIVIDADES
20-22 de marzo: Jornada de Formación EME
19 de Marzo: Taller EPP
18 de marzo: Inicio EPE
27 de Marzo: Eucaristía Inicio Año Escolar (11 hrs. Catedral)
21 de Marzo: Inicio de Actividades Pastorales (17 hrs.)